Autumn meeting 2019

Cardiff Hilton 22-24th November 2019

Theme - TBA

Spring meeting 2019

Birmingham Hilton Metropole